Pomáhať znamená rozumieť

Podcast o filantropii, dobrovoľníctve, altruizme a ochote pomáhať. Tento podcast sme sa rozhodli tvoriť s cieľom osloviť jednotlivcov ako sociálne bytosti a odkliať filantropický rozmer v nás. O filantropii chceme rozprávať v jej najširšom význame. Chápeme ju ako zdieľanie času, energie, peňazí, vzťahov a iných zdrojov a tiež filantropiu vnímame v zmysle rozvoja slobody a zodpovednosti jednotlivca a aj komunity. Budeme sa snažiť aby tieto naše rozprávania boli prístupné čo najširšiemu publiku, nie len témami, ale aj jazykom či prostredím. Rozprávame sa o téme darcovstva ako identity, o nástrojoch filantropie, o tom čo môžeme darovať a či je aj dobrovoľníctvo filantropia, o pomáhaní v komunitách. Prinášame aj príklady z praxe a z rôznych regiónov. Niekedy sú to rozprávania tematické, inokedy budú podcasty postavené na rozhovore s jednotlivcom.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Samsung

Episodes

Wednesday Jan 19, 2022

S pani Janou Lowinski sme v rozhovore prechádzali od osobných skúseností k  legislatívnym rámcom. K príbehu o čašníčke, ktorá prišla na to, ako uľahčiť jej synovi so zdravotným znevýhodnením čas strávený v kaviarni, sme sa dostali cez reformu, ktorá má zabezpečiť plynulý prechod veľkých sociálnych zariadení na humánnejšie. Na takúto reformu je potrebná spolupráca štátu, mimovládneho sektora, ale aj občianskej spoločnosti. Občianska spoločnosť má vedieť povedať, že deinštitucionalizácia nie je strašiak a že pre komunitu môže byť prínosom, ak sa o ľudí so zdravotným znevýhodnením bude vedieť postarať. Pani Lowinski vravela o vcítení sa  do obáv zamestnancov DSS a o skúsenostiach z korporátneho sveta, kde sa pokúšala meniť obavy a letargiu zamestnancov na záujem a zvedavosť. Bavili sme sa vo viacerých rovinách, niektoré témy sme zámerne zjednodušovali, aby boli zrozumiteľnejšie, ale išli sme aj do hĺbky a bavili sme sa o reforme posudkového systému a včasnej intervencii pre každé dieťa. Pani Lowinski sa veľmi zaujímavo zhostila témy finančnej podpory neziskového sektora, kde sme sa dostali až k mladej žene, neregistrovanej predávajynij Nota Bene s ktorou začala viesť dlhodobý dialóg o finančnej gramotnosti. Na záver rozhovoru sme hovorili o rodine. O tom, ako veľmi je potrebné ukazovať súdržnosť rodiny jej širšiemu okruhu a blízkej komunite. Že sa to dá len vtedy, keď sme so situáciou vyrovnaní sami a vieme o nej hovoriť. A napríklad aj o tom, že prijatie vlastného dieťaťa ako matke trvalo pani Lowinski rok.
 
Jana Lowinski, bývalá korporátna manažérka, ktorá sa po narodení syna s viacnásobným zdravotným znevýhodnením občiansky angažuje v oblasti presadzovania práv a potrieb rodín so zdravotnym znevýhodnením. V roku 2015 stála za vznikom Platformy rodín a iniciovala vznik Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie. Spoločne s ďalšími zástupcami mimovládneho sektora spoluzakladala Koalíciu za spoločné vzdelavanie, ktorej cieľom je priniesť inkluzivne vzdelávanie pre všetky deti na Slovensku. S manželom a synom žijú v dvoch krajinách EU a aj preto sa považuje za Európanku. 

Dávanie ako tajomstvo

Thursday Dec 16, 2021

Thursday Dec 16, 2021

Hosťom poslednej tohtoročnej epizódy je Marek Roháček, ktorý je zároveň jedným z tvorcov tohto podcastu. 
Rozprávali sme sa o význame názvu Pomáhať znamená rozumieť. Hovorili sme o pomáhaní ktoré je súčasťou identity človeka. Premýšľali sme, ako si vyberáme tých ktorých chceme podporovať a čo na to vplýva. Bavili sme a o dávaní ako o hľadaní, objavovaní a tajomstve.  Ale hovorili sme aj o páchaní dobra a o tom ako sa z pomáhania môže stať priemysel.  
 

Monday Nov 08, 2021

Čo Ingrid Antalovú Vagačovoú doviedlo ako začínajúcu študentku do VPN? Prečo sa vybrala do rómskych osád, a čo ju to naučilo o výchove? Aké je to vychovávať päť detí z ktorých niektoré potrebuje výrazne viac pozornosti?

Wednesday Oct 20, 2021

Roman Csikos sa dlhé roky venoval ľuďom bez domova v jeho rodnej Šali. Teraz pracuje ako koordinátor a supervizor sociálnych pracovníkov. S Romanom sme sa rozprávali o dôležitosti vzťahu pri pomáhaní a stanovení si hraníc hneď na začiatku tohto vzťahu. Podstatnú časť rozhovoru tvorila téma pomáhania "opačným smerom", teda pomáhaniu tým, ktorí pomoc poskytujú. Prebrali sme aj osobnú tému vyhorenia a spracovávania ťažkých príbehov.

Thursday Sep 16, 2021

S Janou Feherpataky Kuzmovou iniciátorkou a spoluzakladateľkou Inštitútu pre aktívne občianstvo sme sa rozprávali o tom, ako vychovávať mladých ľudí k aktívnemu občianstvu, a čo to vôbec aktívne občianstvo je. Hovorili sme sa aj o potenciáli predmetu občianska náuka. Keďže Jana je tiež lektorkou zážitkového vzdelávania rozprávali sme aj o tom ako môžu vplývať pozitívne príklady na naše správanie a ako nám môžu pomôcť vcítiť sa do situácie iných ľudí.

Wednesday Aug 11, 2021

S Luciou Šickovou, ktorá je spoluzakladateľkou Pixel Federation, sme sa rozprávali o iniciatíve za lepšie vzdelávanie Edu Factory aj o vzdelávacom programe Butterfly Effect. Lucia hovorila o svojich skúsenostiach s dobrovoľníctvom, o tom kde sa v nej ochota pomáhať berie. Hľadali sme odpoveď na otázky, či sa sa dá zvedavosti a vnímavosti naučiť, či dá rozvíjať porozumenie. Na záver sme sa s Luciou rozprávali iniciatíve Kto pomôže Slovensku. 

Saturday Jul 10, 2021

S Fedorom Gálom, hosťom najnovšej epizódy podcastu Pomáhať znamená rozumieť sme sa rozprávali o tom ako pomáhať a neuškodiť. Fedor o sebe hovorí ako o človeku akcie, akcii spomína hneď niekoľko a do jednej sme sa dostali aj počas nahrávania podcastu. Hovorí o pomoci pre ľudí bez domova, pomoci ľuďom ktorí prekonali traumu, ale aj o umieraní. 
 
Fedor tiež hovorí, že pri pomáhaní je dôležitý vyrovnaný partnerský vzťah medzi pomáhajúcim a tým kto pomoc alebo podporu potrebuje. Pri tejto téme sme sa zdržali, lebo sa mi to nezdá vždy také samozrejmé a jednoduché ako o tom Fedor hovorí. Bavili sme sa aj o tom či môže pomáhať každý a kde sa v človeku táto ochota berie. 
 Fedor Gál je sociológ, prognostik a podnikateľ. 

Byť pozorný a mať čas

Thursday Jun 10, 2021

Thursday Jun 10, 2021

Hosťami epizódy o dobrovoľníctve sú Jano Gálik z Košíc a Jakub Forgács z Banskej Bystrice. Obaja pôsobia v miestach kde žijú, v miestnych komunitách, no ich príklady majú presah do celej spoločnosti. Obaja sa dobrovoľníctvu venujú dlhodobo, no každý iným spôsobom. Pri oboch sa dá však pozorovať, že na to aby človek čosi zlepšíl, alebo aby pomohol, niekedy stačí keď je pozorný, má okolo seba ľudí ktorým môže dôverovať a nájde si čas. 

Tuesday May 11, 2021

Tichý a veľmi osobný rozhovor s Annou Podlesnou. Rozprávali sme sa o detstve v rodine evanjelických farárov aj o budovaní priemyselného parku na východnom Slovensku a o tom ako sa dostala zo sféry biznisu do neziskového sektora. Hovorili sme o prijímaní pomoci a ako to súvisí citlivým poskytovaním pomoci. Ale hlavne sme sa rozprávali o  počúvaní, zažití a spoločnom hľadaní efektívnej pomoci.
Anna Podlesná je CSR manažérkou v spoločnosti Profesia, kde sa venuje aj téme zamestnávania ľudí so zdravotým znevýhodnením. Má dlhoročné skúsenosti z neziskového sektora, kde sa venovala strategickej filantropii a crowdfundingu. Pôsobila v PR agentúre, korporácii a pomáhala aj ako dobrovoľníčka pri adaptácií utečencov. 

Sunday Apr 18, 2021

S našimi hosťami facilitátorkou Karolínou Mikovou a sociológom Martinom Bútorom sme sa rozprávali o prepájaní občianskej spoločnosti so samosprávami ale i o rozdelenej spoločnosti a nových výzvach, ktoré nás ako občanov čakajú po zvládnutí pandémie.
 
Karolína Miková, riaditeľka PDCS, trénerka a facilitátorka. Zameriava sa hlavne na riešenie a prevenciu verejných konfliktov, účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejných a rozvoj občianskej spoločnosti.
Martin Bútora, sociológ, spisovateľ a diplomat, čestný prezident Inštitútu pre verejné otázky, spoluzakladateľ VPN, bývalý veľvyslanec v USA.

Image

Za tvorbou podcastu "Pomáhať znamená rozumieť" stoja: Július Horváth, ktorý je zakladateľom Nadácia Pomoc druhému a predseda OZ Centrum Natália. Posledné roky sa venuje pomoci deťom s detskou mozgovou obrnou na Slovensku. Finačne podporuje projekty na pomoc chorým deťom v Kambodži, Ugande a Keni. Jakub Kratochvíl niekoľko rokov robil novinára, učil na základnej škole, posledných 6 rokov tvorí videa pre neziskový sektor, je jeden z hlavných organizátorov zhromaždení Za slušné Slovensko. Marek Roháček je predsedom združenia Návrat, ktoré spolu s Vladom Matejom založil v roku 1993. Na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa je zástupcom riaditeľa pre výchovu. V rámci združenia D3 sa venuje koučingu. Anna Kratochvílová vyštudovala réžiu dokumentárneho filmu na VŠMU. Pracovala ako novinárka v časopise .týždeň, pripravovala kultúrny program v Karloveskej knižnici. V združení Návrat pracuje na pozícii PR a fundraising.

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320