Thursday Jun 10, 2021

Byť pozorný a mať čas

Hosťami epizódy o dobrovoľníctve sú Jano Gálik z Košíc a Jakub Forgács z Banskej Bystrice. Obaja pôsobia v miestach kde žijú, v miestnych komunitách, no ich príklady majú presah do celej spoločnosti. Obaja sa dobrovoľníctvu venujú dlhodobo, no každý iným spôsobom. Pri oboch sa dá však pozorovať, že na to aby človek čosi zlepšíl, alebo aby pomohol, niekedy stačí keď je pozorný, má okolo seba ľudí ktorým môže dôverovať a nájde si čas

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822