Pomáhať znamená rozumieť

Podcast o filantropii, dobrovoľníctve, altruizme a ochote pomáhať. Tento podcast sme sa rozhodli tvoriť s cieľom osloviť jednotlivcov ako sociálne bytosti a odkliať filantropický rozmer v nás. O filantropii chceme rozprávať v jej najširšom význame. Chápeme ju ako zdieľanie času, energie, peňazí, vzťahov a iných zdrojov a tiež filantropiu vnímame v zmysle rozvoja slobody a zodpovednosti jednotlivca a aj komunity. Budeme sa snažiť aby tieto naše rozprávania boli prístupné čo najširšiemu publiku, nie len témami, ale aj jazykom či prostredím. Rozprávame sa o téme darcovstva ako identity, o nástrojoch filantropie, o tom čo môžeme darovať a či je aj dobrovoľníctvo filantropia, o pomáhaní v komunitách. Prinášame aj príklady z praxe a z rôznych regiónov. Niekedy sú to rozprávania tematické, inokedy budú podcasty postavené na rozhovore s jednotlivcom.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Google Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Samsung

Episodes

Wednesday Nov 09, 2022

Rozhovor s Pavlom Hricom, riaditeľom občianskeho združenia Cesta von o pomalom a premyslenom pomáhaní a zapájaní komunít. 

Tuesday Aug 02, 2022

S Katarínou Vlčkovou a Ondřejem Vlčkem sme sa rozprávali o rozhodnutí založiť nadáciu, ktorá sa venuje detskej paliatívnej starostlivosti. Hovorili sme o medicínskom a sociálnom rozmere paliatívnej starostlivosti o kvalite života ale aj o kvalite nadácie. Rozprávali sme sa o dopĺňaní služieb štátu a podpore systémovej zmeny. Manželia Vlčkovi vložili do nadácie zo svojho majetku 1,5 miliardy českých korún. Od roku 2021 prerábajú starú pražskú usadlosť Cibulka na detský hospic s paliatívnou starostlivosťou. 

Friday Jul 01, 2022

S publicistom Palom Lackom sme sa rozprávali o tom, prečo začal písať o filantropoch z prelomu 19. a 20. storočia. Hovorili sme o bankárovi Michalovi Bosákovi, ktorý sa z krčmára vypracoval až na podporovateľa vzdelávania. Bavili sme sa o Elene Maróthy-Šoltésovej jej crowdfundingoch a influenceroch. Veľmi zaujímavý bol príbeh Jána Pálku garbiara, ktorý sa pokúsil darovať svoju fabriku „svojim robotníkom“. Hľadali sme čo mali spoločné, čo ich k filantropii videlo a ako sa na ich prácu pozeráme dnešnými očami. 
 
 

Friday Jun 17, 2022

Lekárka Barbora Šilhárová pôsobí už niekoľko rokov v Ugande. Rozprávali sme sa o prístupe k ľuďom v ťažkých chvíľach, o celostnom prístupe k zdravotnej starostlivosti, ktorý je v Ugande nevyhnutný ale aj o tolerancii k inakosti.  Dôležitá časť rozhovoru bola o adoptívnom synovi pani Šilhárovej. O Miškovi hovorila veľmi pekne a úprimne.  

Láska a knihy v čase vojny

Saturday Jun 04, 2022

Saturday Jun 04, 2022

S pani Evou Mosnákovou, ktorá prežila holokaust sme sa rozprávali o vojne a knihách, o vojne a láske a o knihách pre deti z Ukrajiny. Rozhovor je plný spomienok aj súčasnosti. 

Od Prievidze po Afganistan

Saturday May 21, 2022

Saturday May 21, 2022

S Ivanom Sýkorom som sa zoznámil pred rokmi. Podporoval vtedy projekt operácii rohoviek v Afganistane a viedol festival „Jeden svet“. Intenzívnejšie sme sa spoznali keď v Prievidzi organizoval zhromaždenia a diskusie iniciatívy „Za slušné Slovensko“. 
Rozhovor sme začali tým, čo robí teraz. Ako podporuje ukrajinské rodiny v Prievidzi a okolí a ako posiela humanitárnu pomoc priamo na Ukrajinu. 
Ivan je príkladom človeka, ktorý všetku pomoc robí dôsledne, vytrvalo a skromne. Dôležitou a krásnou časťou podcastu je rozprávanie o podpore, ktorú dostáva od rodiny, od manželky, detí a vnúčat.
 

Friday Apr 29, 2022

Deti prichádzajúce z Ukrajiny začali chodiť do škôl na Slovensku, kde im okrem vyučovania môže a má byť poskytnutá psychologická podpora. Viktor Križo z Centra inkluzívneho vzdelávania dal spolu s kolegyňami dokopy tím ukrajinských psychologičiek, ktoré sa s týmito deťmi začali stretávať. 
Bavili sme sa o tom, čo týmto deťom pomáha, aké majú traumy, ako sa tieto traumy môžu prejavovať, aké majú fázy a ako s nimi pracovať. Rozprávali sme a aj možnostiach podpory v prípade, že psychologická pomoc nie je nablízku.  
Veľmi silným pozitívnym zážitkom bolo pre Viktora Križa stretnutie ukrajinských psychologičiek s deťmi z Ukrajiny v bezpečnom prostredí, kde sa zrazu cítil ako cudzinec on.
Viktor Križo v rozhovore hovorí aj toto: „Ak pomôžeme ukrajinským deťom pomôžeme aj našim deťom. A hovorím to po dlhoročnej skúsenosti s inkluzívnym vzdelávaním. Poskytnime deťom z Ukrajiny takú podporu, aby sme v triede čo najskôr vytvorili rovnováhu. Ak vytvárame v skupine takúto rovnováhu je vnútorne viac scelená a deti si vedia aj vzájomne pomáhať. Viktor Križo vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu v Bratislave, Trnave i v Brne, toho času realizuje aj psychoterapeutický výcvik PCA. Dvanásť rokov pôsobil ako učiteľ matematiky a špeciálny pedagóg, aktuálne pracuje ako koordinátor školských podporných tímov v Centre poradenstva a prevencie. Venuje sa humanistickej psychológii (C. Rogers, M. Rosenberg, G. Landreth) a jej implementácii do školského prostredia. V Centre inkluzívneho vzdelávania garantuje inovačné vzdelávanie a lektoruje kurzy. V Slovenskej Komore učiteľov advokuje tému demokratizácie v školách. 

Thursday Mar 31, 2022

S pani Soňou Holúbkovou, ktorá sa deinštitucionalizácii sociálnych zariadení venuje viac ako 30 rokov som sa rozprával ešte v januári. Krátko po našom rozhovore o odlišnostiach života v domovoch sociálnych služieb a života v komunitách som mal pocit, že je potrebné hovoriť o naliehavejšej téme. Rozhovor s pani Holúbkovou predbehol rozhovor s novinárkou Stankou Harkotovou o tom, či sme ako spoločnosť pripravení - v prípade vojny - prijať ľudí utekajúcich pred vojnou z Ukrajiny. Tento rozhovor sme publikovali mesiac pred vojnou.
Po mesačnej skúsenosti života v krajine do ktorej prichádzajú ľudia traumatizovaní vojnou a stratou domova počúvam slová pani Holúbkovej inak, ako v čase keď sme rozhovor viedli. V súvislosti so sociálnou prácou hovorí napríklad toto: "Čakáme na formálnu pomoc a netrúfame si pomáhať sami, lebo to nepoznáme, alebo sa bojíme že to urobíme zle." alebo "Veľa ľudí žije v dôvere, že život v inštitúciách sa zabezpečuje najlepšie ako sa dá. Ale život sa tam nenapĺňa vo význame kvôli ktorému sme prišli. Do inštitúcii návštevy nechodia rady. Je v nich režim, ktorý musia rešpektovať nie len klienti, ale aj zamestnanci a návštevníci. Inštitúcia víťazí nad životom.” Počujem v tom teraz viac a širšie vnímam aj toto jej vyjadrenie: "Pomáhanie je o poznaní a hľadaní. Nie je len o súcite a o tom, že ja mám predstavu ako pomôcť. Stáva sa mi že sa ma pýtajú, 'Pani Holúbková, ako máme túto situáciu vyriešiť', vravím že neviem, ale môžem riešenie spolu s vami hľadať." Zo slov vyslovených po dlhoročnej praxi je zrejmé, že trpezlivé a citlivé hľadanie je v pomáhaní veľmi podstatné.

Wednesday Jan 26, 2022

S novinárkou Stanislavou Harkotovou, ktorá sa dlhodobo venuje Ukrajine, sme sa rozprávali o forme pomoci a podpory pre ľudí, ktorí žijú v oblastiach zasiahnutých vojnou, a ľudí, ktorí kvôli vojne museli opustiť svoje domovy. Stanka hovorila o skúsenostiach žien na frotových líniách a na hraniciach. Hovorila o ženách, ktoré pomoc potrebujú, ale aj o tých, ktoré ju poskytujú. Počas celého rozhovoru sme sa vracali k otázke, či sme ako spoločnosť pripravení prijať prichádzajúcich z Ukrajiny, a ak nie, ako sa na to pripraviť. Nad konkrétnymi odpoveďami stála jedna všeobecná: všetci si potrebujeme prejsť tú cestu prijatia v mysli a pripraviť sa naň. Krátko po rozhovore sa Stanka znovu vydala na cestu na východ Ukrajiny. 

Wednesday Jan 19, 2022

S pani Janou Lowinski sme v rozhovore prechádzali od osobných skúseností k  legislatívnym rámcom. K príbehu o čašníčke, ktorá prišla na to, ako uľahčiť jej synovi so zdravotným znevýhodnením čas strávený v kaviarni, sme sa dostali cez reformu, ktorá má zabezpečiť plynulý prechod veľkých sociálnych zariadení na humánnejšie. Na takúto reformu je potrebná spolupráca štátu, mimovládneho sektora, ale aj občianskej spoločnosti. Občianska spoločnosť má vedieť povedať, že deinštitucionalizácia nie je strašiak a že pre komunitu môže byť prínosom, ak sa o ľudí so zdravotným znevýhodnením bude vedieť postarať. Pani Lowinski vravela o vcítení sa  do obáv zamestnancov DSS a o skúsenostiach z korporátneho sveta, kde sa pokúšala meniť obavy a letargiu zamestnancov na záujem a zvedavosť. Bavili sme sa vo viacerých rovinách, niektoré témy sme zámerne zjednodušovali, aby boli zrozumiteľnejšie, ale išli sme aj do hĺbky a bavili sme sa o reforme posudkového systému a včasnej intervencii pre každé dieťa. Pani Lowinski sa veľmi zaujímavo zhostila témy finančnej podpory neziskového sektora, kde sme sa dostali až k mladej žene, neregistrovanej predávajynij Nota Bene s ktorou začala viesť dlhodobý dialóg o finančnej gramotnosti. Na záver rozhovoru sme hovorili o rodine. O tom, ako veľmi je potrebné ukazovať súdržnosť rodiny jej širšiemu okruhu a blízkej komunite. Že sa to dá len vtedy, keď sme so situáciou vyrovnaní sami a vieme o nej hovoriť. A napríklad aj o tom, že prijatie vlastného dieťaťa ako matke trvalo pani Lowinski rok.
 
Jana Lowinski, bývalá korporátna manažérka, ktorá sa po narodení syna s viacnásobným zdravotným znevýhodnením občiansky angažuje v oblasti presadzovania práv a potrieb rodín so zdravotnym znevýhodnením. V roku 2015 stála za vznikom Platformy rodín a iniciovala vznik Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie. Spoločne s ďalšími zástupcami mimovládneho sektora spoluzakladala Koalíciu za spoločné vzdelavanie, ktorej cieľom je priniesť inkluzivne vzdelávanie pre všetky deti na Slovensku. S manželom a synom žijú v dvoch krajinách EU a aj preto sa považuje za Európanku. 

Image

Za tvorbou podcastu "Pomáhať znamená rozumieť" stoja: Július Horváth, ktorý je zakladateľom Nadácia Pomoc druhému a predseda OZ Centrum Natália. Posledné roky sa venuje pomoci deťom s detskou mozgovou obrnou na Slovensku. Finačne podporuje projekty na pomoc chorým deťom v Kambodži, Ugande a Keni. Jakub Kratochvíl niekoľko rokov robil novinára, učil na základnej škole, posledných 6 rokov tvorí videa pre neziskový sektor, je jeden z hlavných organizátorov zhromaždení Za slušné Slovensko. Marek Roháček je predsedom združenia Návrat, ktoré spolu s Vladom Matejom založil v roku 1993. Na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa je zástupcom riaditeľa pre výchovu. V rámci združenia D3 sa venuje koučingu. Anna Kratochvílová vyštudovala réžiu dokumentárneho filmu na VŠMU. Pracovala ako novinárka v časopise .týždeň, pripravovala kultúrny program v Karloveskej knižnici. V združení Návrat pracuje na pozícii PR a fundraising.

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013