Wednesday Nov 09, 2022

Začať v malom a rásť premyslene

Rozhovor s Pavlom Hricom, riaditeľom občianskeho združenia Cesta von o pomalom a premyslenom pomáhaní a zapájaní komunít. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320