Friday Apr 29, 2022

Poskytnime deťom z Ukrajiny takú podporu, aby sme v triede čo najskôr vytvorili rovnováhu

Deti prichádzajúce z Ukrajiny začali chodiť do škôl na Slovensku, kde im okrem vyučovania môže a má byť poskytnutá psychologická podpora. Viktor Križo z Centra inkluzívneho vzdelávania dal spolu s kolegyňami dokopy tím ukrajinských psychologičiek, ktoré sa s týmito deťmi začali stretávať. 

Bavili sme sa o tom, čo týmto deťom pomáha, aké majú traumy, ako sa tieto traumy môžu prejavovať, aké majú fázy a ako s nimi pracovať. Rozprávali sme a aj možnostiach podpory v prípade, že psychologická pomoc nie je nablízku.  

Veľmi silným pozitívnym zážitkom bolo pre Viktora Križa stretnutie ukrajinských psychologičiek s deťmi z Ukrajiny v bezpečnom prostredí, kde sa zrazu cítil ako cudzinec on.

Viktor Križo v rozhovore hovorí aj toto: „Ak pomôžeme ukrajinským deťom pomôžeme aj našim deťom. A hovorím to po dlhoročnej skúsenosti s inkluzívnym vzdelávaním. Poskytnime deťom z Ukrajiny takú podporu, aby sme v triede čo najskôr vytvorili rovnováhu. Ak vytvárame v skupine takúto rovnováhu je vnútorne viac scelená a deti si vedia aj vzájomne pomáhať. 

Viktor Križo vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu v Bratislave, Trnave i v Brne, toho času realizuje aj psychoterapeutický výcvik PCA. Dvanásť rokov pôsobil ako učiteľ matematiky a špeciálny pedagóg, aktuálne pracuje ako koordinátor školských podporných tímov v Centre poradenstva a prevencie. Venuje sa humanistickej psychológii (C. Rogers, M. Rosenberg, G. Landreth) a jej implementácii do školského prostredia. V Centre inkluzívneho vzdelávania garantuje inovačné vzdelávanie a lektoruje kurzy. V Slovenskej Komore učiteľov advokuje tému demokratizácie v školách. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822