Tuesday Feb 21, 2023

Rodičovstvo je vzácny druh vzťahu

S Alenou Molčanovou sme sa rozprávali o rodičovstve ako o vzácnom druhu vzťahu a premýšľali čo a ako ho môže ohrozovať. Rozprávali sme sa o rodinách zranených chudobou, alebo rozvodom, ale aj o tom ako k nim pristupovať a kto im v ťažkých chvíľach môže byť nablízku. 

 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822