Thursday Sep 16, 2021

Zážitkom k aktívnemu občianstvu

S Janou Feherpataky Kuzmovou iniciátorkou a spoluzakladateľkou Inštitútu pre aktívne občianstvo sme sa rozprávali o tom, ako vychovávať mladých ľudí k aktívnemu občianstvu, a čo to vôbec aktívne občianstvo je. Hovorili sme sa aj o potenciáli predmetu občianska náuka. Keďže Jana je tiež lektorkou zážitkového vzdelávania rozprávali sme aj o tom ako môžu vplývať pozitívne príklady na naše správanie a ako nám môžu pomôcť vcítiť sa do situácie iných ľudí.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320