Wednesday Jan 19, 2022

Ľudia potrebujú dostať šancu rozpoznávať inakosť

S pani Janou Lowinski sme v rozhovore prechádzali od osobných skúseností k  legislatívnym rámcom. K príbehu o čašníčke, ktorá prišla na to, ako uľahčiť jej synovi so zdravotným znevýhodnením čas strávený v kaviarni, sme sa dostali cez reformu, ktorá má zabezpečiť plynulý prechod veľkých sociálnych zariadení na humánnejšie. Na takúto reformu je potrebná spolupráca štátu, mimovládneho sektora, ale aj občianskej spoločnosti. Občianska spoločnosť má vedieť povedať, že deinštitucionalizácia nie je strašiak a že pre komunitu môže byť prínosom, ak sa o ľudí so zdravotným znevýhodnením bude vedieť postarať. Pani Lowinski vravela o vcítení sa  do obáv zamestnancov DSS a o skúsenostiach z korporátneho sveta, kde sa pokúšala meniť obavy a letargiu zamestnancov na záujem a zvedavosť. Bavili sme sa vo viacerých rovinách, niektoré témy sme zámerne zjednodušovali, aby boli zrozumiteľnejšie, ale išli sme aj do hĺbky a bavili sme sa o reforme posudkového systému a včasnej intervencii pre každé dieťa. Pani Lowinski sa veľmi zaujímavo zhostila témy finančnej podpory neziskového sektora, kde sme sa dostali až k mladej žene, neregistrovanej predávajynij Nota Bene s ktorou začala viesť dlhodobý dialóg o finančnej gramotnosti. Na záver rozhovoru sme hovorili o rodine. O tom, ako veľmi je potrebné ukazovať súdržnosť rodiny jej širšiemu okruhu a blízkej komunite. Že sa to dá len vtedy, keď sme so situáciou vyrovnaní sami a vieme o nej hovoriť. A napríklad aj o tom, že prijatie vlastného dieťaťa ako matke trvalo pani Lowinski rok.

 

Jana Lowinski, bývalá korporátna manažérka, ktorá sa po narodení syna s viacnásobným zdravotným znevýhodnením občiansky angažuje v oblasti presadzovania práv a potrieb rodín so zdravotnym znevýhodnením. V roku 2015 stála za vznikom Platformy rodín a iniciovala vznik Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie. Spoločne s ďalšími zástupcami mimovládneho sektora spoluzakladala Koalíciu za spoločné vzdelavanie, ktorej cieľom je priniesť inkluzivne vzdelávanie pre všetky deti na Slovensku. S manželom a synom žijú v dvoch krajinách EU a aj preto sa považuje za Európanku. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822