Tuesday May 11, 2021

Pýtať sa, vypočuť, zažiť, pomôcť

Tichý a veľmi osobný rozhovor s Annou Podlesnou. Rozprávali sme sa o detstve v rodine evanjelických farárov aj o budovaní priemyselného parku na východnom Slovensku a o tom ako sa dostala zo sféry biznisu do neziskového sektora. Hovorili sme o prijímaní pomoci a ako to súvisí citlivým poskytovaním pomoci. Ale hlavne sme sa rozprávali o  počúvaní, zažití a spoločnom hľadaní efektívnej pomoci.

Anna Podlesná je CSR manažérkou v spoločnosti Profesia, kde sa venuje aj téme zamestnávania ľudí so zdravotým znevýhodnením. Má dlhoročné skúsenosti z neziskového sektora, kde sa venovala strategickej filantropii a crowdfundingu. Pôsobila v PR agentúre, korporácii a pomáhala aj ako dobrovoľníčka pri adaptácií utečencov. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822